Skip to main content
El responsable de Reto a la Esperanza a Girona, Félix Dueñas, explica quina tasca fa l'Associació i de quina manera els ajuda el Pont Solidari.


1.     Quina és la missió de Reto i com s'organitzen i es coordinen les diferents delegacions?

La missió de Reto o, millor dit, l'objectiu que perseguim, és poder donar de la manera més adequada a cada cas assistència a les persones més necessitades, bolcant-nos especialment en aquelles amb addiccions: drogues, alcoholisme, ludopatia, etc., tenint per això un centre terapèutic on viuen els interns. Entre les diferents delegacions ens coordinem a través d'una central que està a Santander, on va néixer l'associació Reto, i on mirem una mica l'atenció de cada persona. Avui tenim 40 centres a Espanya i estem en 31 països.

1.     Quin càrrec té vostè i quina és la seva tasca?

El meu càrrec és el de responsable de la Asociación Reto a Girona; em dedico a treballar amb els interns en els tallers ocupacionals i poder estar a sobre de cadascuna de les seves necessitats, tant materials com emocionals o físiques, dins les nostres possibilitats, entenent que som una Associació sense ànim de lucre, gratuïta, i on vivim de les donacions que rebem de particulars i d'altres entitats com Pont Solidari.

1.     Quantes persones ateneu actualment a Girona i quins perfils tenen? Quin itinerari segueixen dins l'Associació?

Avui en dia atenem una mitjana d'unes 40 persones amb perfils molt diversos, com he dit abans persones amb addiccions diverses i edats compreses entre 82 i 19 anys (complicat moltes vegades) .Tenim diferents tipus de treballs i itineraris que es van alternant segons la necessitat, hi ha tallers ocupacionals on els nois aprenen oficis com fusteria, restauració de mobles, taller mecànic, pintura, cuina, etc. També tenim botigues d'estris de segona mà on venem algunes de les coses que ens dóna la gent i és del que vivim i podem sostenir.

1.    Quan temps fa que sou receptors del Pont Solidari? Com vau conèixer el servei?

Nosaltres aquí a Girona som receptors fa uns 6 anys i ens vam conèixer a través de la nostra associació a Barcelona.

1.     Quin tipus de recursos rebeu i amb quina periodicitat? A què els destineu?

Rebem de Banc de Recursos varietat d'estris diferents, sobretot material d'oficina, mobiliari d'hotel, equipament informàtic, etc. Ho anem rebent segons ens van cridant i a mesura que necessitem. Destinem les donacions a atendre les necessitats de cada centre.

1.S Sabem que els darrers aiguats a Girona us van afectar molt... El vostre funcionament normal s’ha vist perjudicat? Quines necessitats teniu actualment?

Ens vam veure molt afectats en els tallers ocupacionals i en els rebosts d'aliments, i tenim necessitat d'eines elèctriques, material de construcció, prestatgeries, alguns aliments en concret, productes de neteja i higiene personal.

Com valoreu el Pont Solidari?
El Pont Solidari és molt important per no seguir desaprofitant tanta quantitat de materials i recursos que es malgasten en aquesta societat de consum en la qual vivim i on es pot donar una segona vida o oportunitat a molts d'ells.

1.     Com creieu que es podria millorar?

Doncs crec que posant a la seva disposició més quantitat de material que a dia d'avui se segueix llençant o gestionant malament.

1.     Ha afectat la pandèmia de la COVID-19 a la vostra comunitat? S’han vist alterades les vostres activitats habituals?

Gràcies a Déu no hem estat afectats pel que fa a contagis, però sí en la nostra manera de funcionar, no podent exercir la majoria de les tasques i treballs que normalment portem a terme. També tenim les botigues tancades des del 14 de març i els ingressos són nuls, però, com he dit, agraïts a Déu de poder seguir animats i amb esperança que això millori.

Vull aprofitar per agrair de tot cor el tracte i atenció rebuda en tot moment del Pont Solidari i la gran ajuda que han estat SEMPRE en la nostra tasca.