829.330 €

Valor total de les donacions de material gestionades

420.109 kg

Pes total dels materials i equipaments derivats a les entitats receptores del Pont

Col·laboració amb 141 entitats socials

del Tercer Sector de Catalunya subministrant-los equipaments cedits per empreses i institucions

Col·lectius receptors dels recursos

Cooperació internacional - Inserció sociolaboral: joves/dones - Discapacitats - Infància / Escoles - Gent gran - Malalts / Sanitat - Fam / Pobresa - Altres (immigrants, medi ambient, etc.)