Skip to main content

Què és el Pont Solidari?

El Pont Solidari de Fundació Banc de Recursos és el servei en xarxa que gestiona ofertes de recursos excedents d’empreses a fi de donar-los una sortida alternativa cap a entitats adients i en un temps raonable, per a que puguin ser utilitzats o reutilitzats tant en països en vies de desenvolupament com en les entitats del Tercer Sector. Estem ubicats a Barcelona, però podem gestionar donacions per tot Catalunya, i segons el cas, també per l’Estat espanyol. L’objectiu és promoure la reutilització dels equipaments i contribuir amb els nostres projectes de desenvolupament o amb els d’altres organitzacions, fomentant al mateix temps el respecte cap al medi ambient.