Skip to main content
Josep Antoni Caubet, responsable de la comissió social de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, és un vell conegut de Pont Solidari i sap bé com funciona el servei perquè fa anys que n'és receptor:

Quant temps fa que sou receptors del Pont Solidari?

Atesa la meva relació amb diferents projectes socials, la nostra vinculació té uns antecedents d’uns 7 anys, amb diversitat de propostes i diversitat de beneficis. En els darrers 2 anys ha estat sota el paraigua d’Àngels Empresa d’Inserció, vinculada a la Fundació Roca i Pi de Badalona.

Com us vau assabentar que existia aquest servei?

Les entitats socials sempre anem apressades a cercar alternatives per als nostres projectes de suport a les persones, i per tant el mercat està obert a les ofertes, però les nostres economies estan tancades a les despeses. Aquí és on neix Pont Solidari, que amb aquest efecte de pont, d’estructura que fa viable salvar dificultats, ens aporta els recursos necessaris per consolidar projectes, dignificar situacions i millorar la qualitat de vida de moltes unitats familiars.

Amb quina periodicitat sol·liciteu i rebeu materials i equipaments? De quin tipus són i com feu la recollida?

Nosaltres sempre estem atents a les ofertes i inclús en alguna ocasió ens hem avançat en alguna demanda, per si fos possible -atenent a les necessitats que es presenten-. Gairebé cada any ens presentem a  unes quatre-sis demandes, de les quals no totes reïxen. Els materials dels quals som beneficiaris tenen relació amb el mobiliari ja sia d’oficina, com de la llar. Tots ells són susceptibles de modificació i d’adaptació als llocs on han d’anar. En general són materials de molt bona qualitat, els quals hem de vetllar perquè en els trasllats no pateixin ni es deteriorin. Tots els materials que es mouen de lloc, que han de ser desmuntats i tornats a muntar pateixen i han de ser reforçats i reajustats, per tant les recollides sempre molt ben organitzades i amb personal de suport per part de Pont Solidari, surten així més gratificants i exitoses. Les recollides són exigents quant al personal voluntari que ha de fer-les efectives, i només compten amb implicació del beneficiari final –en alguns casos- en el moment de la instal·lació. Aquest efecte és bo per a les famílies receptores, en tant que genera complicitats entre el bé percebut, el benefici que se n’obté i les persones que s’hi troben implicades.

A què es dedica la Fundació Roca i Pi?

La Fundació Roca i Pi és una Fundació amb més de cent anys d’història que ha anat compassant les seves finalitats fundacionals amb les necessitats actuals de la població més vulnerable. Disposa d’un Residència i Centre de Dia amb una atenció de més de 150 persones grans en la seva línia d’atenció residencial, però en la línia de l’atenció social disposa de diversos projectes –actualment en fase de renovació- amb diverses grans entitats socials que treballem la vulnerabilitat de les persones sense sostre, l’atenció amb projectes alternatius a les persones grans, l’atenció a la infància i la joventut via suport a entitats i fundacions de la comarca del Barcelonès, o bé l’atenció amb altres projectes com són la salut mental, les discapacitats, etc.

La tasca de col·laboració de Pont Solidari via Angels Empresa d’Inserció, ve determinada pel projecte de suport en l’arranjament d’habitatges de persones i famílies amb alta vulnerabilitat social. Es fan arranjaments i millores de cuines, banys i habitacions de persones en situació de limitació econòmica i dificultat social, i els béns que sol·licitem venen a complementar aquestes necessitats (neveres, mobles de la llar, armaris, etc). També s’han realitzat arranjaments i millores d’entitats socials, amb les quals compartim projectes de suport a persones diverses.

Quines són les principals necessitats materials que teniu?

Les necessitats són moltes i àmplies quant als materials que precisem. De fet hi ha ocasions en que precises útils per a unes famílies i no disposes en aquell moment de res, que cal anar a cercar al mercat de segona mà, i en altres ocasions reps ofertes de dos o tres menjadors complerts dels quals no tens necessitat en aquell moment. Per tant és important disposar d’un magatzem on poder guardar per a altres moments. En ocasions hem confiat molt en les demandes fetes, i aquestes pel volum de demandants no han arribat. Això genera certa frustració, però ens motiva per cercar en altres llocs.

Què és el Pont Solidari per vosaltres? Quins aspectes destacaríeu del servei?

El Pont Solidari és essencialment una estructura de connexió entre demanda-necessitat i oferta-generositat. Connectar ambdues situacions ens porta a resoldre necessitats amb un cost baix, mai zero, hores de treball, manteniment de vehicles, disposició d'altres components per a tancar el cercle de les necessitats (moble verd, armari groc, nevera blanca i cadira entapissada de vermell sempre fan un bon equipament per a una llar on no hi ha res). Els materials ofrenats sempre són de qualitat molt acceptable, no hi ha rampoines i tots ells són susceptibles de ser readaptats als espais on han de seguir donant vida.

El servei que s’ofereix és ràpid, amb bon personal que atén les demandes des del moment de la recepció fins que reps autorització per a anar a cercar el que ens han atorgat. El moment del lliurament sempre és eficaç i amb solucions solidàries quan hi ha dificultats (una altra entitat que et dóna un cop de mà, el que et deixa el carretó, etc).

Teniu algun suggeriment per millorar-lo?

De fet és un servei molt bo per a les entitats, i no pensant en les nostres necessitats particularment, que de vegades no s’ajusten a les ofertes. El conjunt d’entitats que se’n beneficien és alt, atès que de vegades veus un moble que t’han oferit, i el mateix moble el veus a una altra entitat i et dius “marca Pont Solidari”. Potser estaria bé que es pogués considerar el grau de necessitat d’un determinat bé, que ho poguéssim justificar més per tal que qui pren la decisió del repartiment pugui ajustar més oferta i alta necessitat.