Mobiliari i material d’oficina vari

18 de març de 2020

Descripció del material o equipament

  • 2 Telefons
  • 3 Quadres
  • 1 Moble amb prestatgeries
  • 5 Pissarra
  • 10 Material oficina vari
  • 1 Mirall
  • 4 Cadires
  • 6 Taules d’oficina