Material informatic

27 de gener de 2020

Descripció del material o equipament

  • 2 Mobils
  • 16 Monitors
  • 17 PC
  • 3 Discs durs
  • 1 Portatil
  • 40 Arxivadors