Donacio de mobiliari d’escola

26 de febrer de 2020

Descripció del material o equipament

  • 45 Cadires escolars
  • 23 Taules d’escola