Enric Mateu Serrats, responsable de Promoció de Factoria F5, ens explica a fons les activitats que duu a terme la seva entitat i ens parla sobre la relació d'aquesta amb el servei Pont Solidari.

Com i quan vau conèixer el servei Pont Solidari de Banc de Recursos?

Vam conèixer el servei Pont Solidari el gener de 2018 durant una reunió amb la fundació Nous Cims, un dels nostres finançadors. Ens va recomanar posar-nos en contacte amb Banc de Recursos per sol·licitar una donació d'ordinadors portàtils.

De quantes donacions us heu beneficiat fins ara? Expliqueu-nos com va ser el procés i com vau fer la recollida del material.

Fins ara ens hem beneficiat d'una donació de 20 ordinadors portàtils. Vam fer la petició a Banc de Recursos i vam intercanviar-los per 22 ordinadors tipus PC amb pantalla de 17”. Factoria F5 va organitzar la recollida dels portàtils a la seu de Banc de Recursos. Banc de Recursos va recollir els 22 ordinadors PC a l'espai Passwork del Clot on teníem l'activitat formativa de Factoria F5.

Parleu-nos de la vostra entitat: Com va sorgir?

Factoria F5 neix com a projecte d'emprenedoria social basat en dos pilars. El primer és el compromís amb la transformació social d'un dels cofundadors, director i responsable de la creació de la xarxa espanyola d'escoles de segona oportunitat (E2O). El segon pilar és el descobriment de Simplon, un model d'escola digital inclusiva i solidària nascut a França i que forma amb èxit i gratuïtament a persones en situació de vulnerabilitat en l'àmbit TIC sense necessitat de coneixements previs. El model és un veritable èxit contrastat a través de més de 30 escoles replicades a França, amb un 78% de sortida positiva de les persones formades, i noves escoles replicades a nivell internacional: Bèlgica, Romania, Itàlia, Líban, Senegal i ara també a Barcelona amb Factoria F5.


Factoria F5 és la rèplica del model Simplon a Espanya i la seva finalitat és la transformació social mitjançant una solució formativa innovadora que actua com a pont entre la necessitat social d'un col·lectiu amb un alt índex d'atur i la necessitat econòmica del sector digital on hi ha una manca de professionals. A Factoria F5 som capaços d'identificar i formar nous talents TIC en col·lectius socials on ningú més busca, aportant diversitat de perfils professionals al sector.

Amb quins col·lectius treballeu i quins són els vostres objectius?

Factoria F5 té com a objectiu principal oferir noves oportunitats de futur en el sector TIC (ocupació, emprenedoria, formació...) a persones en situació de vulnerabilitat, formant-les de manera gratuïta, intensiva i innovadora, en competències digitals, aportant respostes a necessitats actuals i futures del mercat laboral de l'àmbit TIC.


Els col·lectius amb els que treballem (persones destinatàries de la formació) són:
-Joves entre 16 i 30 anys amb perfils de baixa formació o sense titulació provinents d'institucions de protecció de menors o altres entitats socials

-Persones en situació d’atur de llarga durada i més grans de 45 anys

-Dones en situació de vulnerabilitat

-Persones aturades o amb precarietat laboral

-Persones refugiades o demandants d'asil

-Persones amb discapacitat
Dediquem una atenció especial a les dones en situació de vulnerabilitat promovent la formació digital per a dones, orientant-les cap a un sector on estan infrarepresentades.

On opera Factoria F5?

Factoria F5 opera a Barcelona, tenim el nostre espai formatiu i de treball al coworking Depot Lab del C/Bruc,149 08037 Barcelona. Els destinataris-àries provenen de diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. De cara al segon semestre de 2019 tenim previst obrir una escola a Madrid.

Quines són les principals necessitats materials que teniu?

La principal necessitat és disposar d'ordinadors portàtils per a les formacions que oferim. Necessitem portàtils ja que la dinàmica pedagògica es basa en el treball en equip, en parelles, etc., i la mobilitat és clau ja que es canvia contínuament la disposició de les taules de treball en funció de l'activitat. Al novembre de 2018 arrencarem la segona promoció del curs de Desenvolupament Web (1000 hores). De cara a 2019 tenim previst oferir diferents promocions d'un curs de Desenvolupament Front-end (300 hores) dins el marc del programa de Noves Oportunitats del SOC.

Què és el Pont Solidari per vosaltres? Quins aspectes destacaríeu del servei?

Pont Solidari representa per a nosaltres un recurs molt valuós ja que Factoria F5, essent una entitat sense ànim de lucre, intenta prioritzar l'obtenció de noves capacitats o recursos mitjançant convenis de col·laboració amb entitats amb les quals compartim valors i/o missió. Del servei destacaria la rapidesa i l'agilitat a l'hora de sol·licitar una donació de material. En el nostre cas aquesta rapidesa va ser clau per a poder arrencar la primera promoció del curs de desenvolupament Web amb els equips requerits.

Teniu algun suggeriment per millorar-lo?

La publicació de donacions de material crec que es podria millorar. No és molt operativa sobretot per a veure en detall les fotos del material. Es podria pensar en algun tipus d'aplicació online que facilités la petició, publicació i assignació de recursos/donacions. Factoria F5 podria portar a terme el desenvolupament d'aquesta eina ja que els nostres coders(alumnes) han de realitzar projectes d'empresa reals i Banc de Recursos podria ser un d'ells.

El dia 27 de març vau signar un conveni de col·laboració de dos anys de durada amb Banc de Recursos. Quina importància té per a vosaltres i què n’espereu?

Per a nosaltres el conveni de col·laboració és clau ja que, a part de compartir valors, suposa per a Factoria F5 un estalvi important de diners en ordinadors portàtils. Estem contents de la donació rebuda i tenim sinergies per a seguir col·laborant en el futur. Esperem continuar rebent donacions d'equips portàtils per a les següents promocions i estem disposats, en la mesura de les nostres possibilitats, a oferir serveis de desenvolupament web/apps a Banc de Recursos.